25.10.2022 – Szkoła Podstawowa w Rąbieniu

Dla sześciu, siódmych i ósmych klas Szkoły Podstawowej, zorganizowałyśmy warsztaty z profilaktyki chorób onkologicznych z pokazem samobadania na fantomach medycznych.
Dziękujemy młodzieży za zainteresowanie i czynny udział w warsztatach.