17.09.2018 r. Urząd Statystyczny

Fundacja Amazonki Łódź Centrum na zaproszenie Dyrekcji Urzędu Statystycznego w Łodzi, dla pracowników Urzędu zorganizowała  Warsztat na temat profilaktyki raka piersi.
Cieszy fakt, że oprócz grupy Pań, przyszli też Panowie z Panem Dyrektorem na czele.
Dziękujemy :)