Spotkanie w Perukarni

Zdjęcia ze spotkania w Perukarni.PL- salon dla Amazonek i
wykładu p. dr Ewy Narzekalak – psycholog onkologiczny