30.03.2019 r. Wyższa Szkoła Biznesu

Na zaproszenie Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zorganizowałyśmy dla studentów, spotkanie nt. badań profilaktycznych chorób onkologicznych a w szczególności pokaz samobadania piersi, jąder, gruczołu krokowego na fantomach medycznych. Z dużym zainteresowaniem studenci podchodzili do badań na fantomach. Spotkanie było udane i w przemiłej atmosferze. Byłyśmy w stanie skutecznie odpowiedzieć na potrzeby słuchaczy. Należy jednak podkreślić, że dobra interakcja z grupą pomogła w zaprezentowaniu przekazywanej wiedzy.