Zdrowie – Mania

Fundacja Amazonki Łódź Centrum, objęła Patronatem grupę nieformalną, społeczności osiedle Zdrowie – Mania.
Mieszkańcy dzielni ludzie w ramach otrzymanej dotacji zakupili 10 ławek i piec chlebowy.
Ławki i piec w całości sfinansowano ze środków zadania Miejski Program Mikrograntów współfinansowanego ze środków Miasta Łodzi realizowanego przez Centrum OPUS.
Siedzący skwer to piknik osiedlowy, w którym udział wzięła Fundacja AŁC. Było bardzo wesoło, gwarno i smacznie.
Oprócz zabawy można było wykonać mammografię w mammobusie z Salve Medica jak i nauczyć się od Amazonek z
Fundacji Amazonki Łódź Centrum samobadania piersi poprzez instrukcję i pokaz na fantomach.