O nas

 Cele działania Fundacji AŁC:  

 • ochrona i promocja zdrowia
 • udzielanie wsparcia psychicznego  przed i po zabiegu
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • prowadzenie profilaktyki nowotworowej, świadomość, że żaden wiek nie jest zbyt wczesny/późny, by zacząć dbać o swoje zdrowie
 • informowanie o problematyce chorób nowotworowych, edukacja prozdrowotna, kiedy jest moment, by się zainteresować profilaktyką przeciwnowotworową?  DZISIAJ!!!
 • informowanie o konieczności rehabilitacji ruchowej, której celem jest odzyskanie i podtrzymanie   sprawności ręki po stronie operowanej
 • relaksacje oraz inne formy usprawniania
 • zalecanie zdrowego trybu życia, żywienia, zbilansowana dieta
 • tworzenie warunków do integracji głównie kobiet ale i mężczyzn z chorobą nowotworową piersi
 • informacja o refundacji asortymentu onkologicznego, polecamy sprawdzone miejsca
 • informacja o przywilejach i przepisach dotyczących osoby po leczeniu
W ramach prowadzenia profilaktyki przeciw nowotworowej, uczestniczymy w akcjach, imprezach, eventach, organizowanych przez różne podmioty, promujące zdrowie.

Fundacja AŁC organizuje spotkania z podmiotami medycznymi,  lekarzami o różnych specjalizacji  (fizjoterapeutami oraz psychologami).

                                           

 Bierzemy czynny udział w publicznych akcjach związanych z naszą działalnością

 • spotkania towarzyskie, okolicznościowe
 • spotkania seniorów
 • wyjazdy integracyjno-turystyczne
 • pomoc prawną
 • spotkania i wykłady specjalistów, psychologa
 • spotkania z ciekawymi ludźmi i wiele innych imprez