Komitet Doradczy Pacjentów przy konferencji Breast Design Days

Komitet Doradczy Pacjentów przy konferencji Breast Design Days w terminie 11-12.05.2018r. w Łodzi.

W ramach organizacji Breast Design Days powołany został Komitet Doradczy Pacjentów, w którym jest też Fundacja AŁC.

Cel Komitetu: stworzenie platformy do wyrażenia oczekiwań, potrzeb i emocji polskich pacjentek chorujących na raka piersi. Komitet odpowiedzialny jest za koordynację Panelu z udziałem pacjentek.
Cel Panelu: zdefiniowanie problemów i wyzwań jakie stoją przed chorymi, personelem medycznym oraz politykami.Podczas Panelu opracowany zostanie Manifest Organizacji Pacjenckich.
Manifest Organizacji Pacjenckich – zbiór potrzeb, oczekiwań, emocji i wniosków pacjentek chorujących na raka piersi.
Cel Manifestu: przekazanie emocji pacjentek onkologicznych, celem wdrożenia działań ukierunkowanych na poprawę jakości świadczeń medycznych z zakresu terapii raka piersi. W celu realizacji panelu Komitetu Doradczego Pacjentów organizatorzy Breast Design Days zaproszą na dwudniowe warsztaty reprezentatywną grupę 48 Pacjentek z całej Polski, które mają doświadczenie choroby onkologicznej piersi.Podczas warsztatów moderowanych przez przedstawicieli fundacji działających w obszarze wspierania chorych onkologicznie.
Pacjentki będą wymieniać się poglądami i refleksjami dotyczącymi najważniejszych, z punktu widzenia chorego, aspektów związanych z terapią onkologiczną.
Komitet Doradczy Pacjentów zaplanował 6 zagadnień do dyskusji:

Oczekiwania i emocje pacjentów przed zabiegiem rekonstrukcji piersi.

Wsparcie psychoonkologiczne dla pacjentów i ich rodzin.

Rola pacjenckich grup wsparcia.

Komunikacja Lekarz – Pacjent – panel Fundacji AŁC.

Rehabilitacja po zabiegach chirurgicznych.

Każdy z nas jest inny. Styl życia pacjentów.

Dostęp do nowoczesnych metod leczenia chirurgicznego. 

Efektem wymiany doświadczeń będzie spisany przy udziale przedstawicieli fundacji MANIFEST.

Manifest będzie zbiorem doświadczeń, emocji, wniosków i głosu polskich Pacjentek, który zostanie zaprezentowany podczas konferencji, celem poprawy jakości standardu leczenia chorób nowotworowych piersi i podniesienia komfortu życia kobiet, zarówno podczas leczeniajak i po skończonej terapii.

Koordynator Komitetu: Ewelina Puszkin – Fundacja OmeaLife