Podsumowanie działań Fundacji Amazonki Łódź Centrum w 2018 roku

Fundacja AŁC od stycznia do grudnia 2018 roku współuczestniczyła w różnych formach spotkań, organizowała warsztaty nt. profilaktyki zdrowia, głównie raka piersi , pokazywała i uczyła młodzież szkolną, kobiety i mężczyzn, samobadania piersi na fantomach medycznych. Często w organizowanych eventach, piknikach brali udział zaproszeni lekarze specjaliści, psycholog, fizjoterapeuta, dietetyk, braffiterka, instruktorzy tańca oraz ekipa mammobusu Salve Medica, w którym ogółem przebadało się około 500 kobiet z czego wykryto do dalszej diagnostyki około 20 zmian w piersi.

W warsztatach organizowanych przez Fundację AŁC, wzięło udział około 1500 osób z czego 1300 wypełniło ankietę ewaluacyjną dla uczestników warsztatu.

Jako Fundacja AŁC, brałyśmy udział w kilkunastu różnego typu szkoleniach: księgowe, RODO, o budżecie obywatelskim, pozyskiwanie dotacji, działalność odpłatna, nieodpłatna, kiedy działalność gospodarcza, jak współpracować z samorządem itp. …. W miesiącach 04.-12.2018 przystąpiłyśmy do Projektu Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, ( z którego po napisaniu dobrze projektu), otrzymałyśmy dotację 5000 zł. min. na zakup, doposażenie Fundacji w sprzęt: laptop, urządzenie wielofunkcyjne, projektor z ekranem, tablica edukacyjna z fantomem piersi. W ramach projektu zorganizowałyśmy duży event pt. Wygwizdać raka, w którym również udział wzięli pracownicy Salve Medicka, studentki i opiekun AM, braffiterka, fizjoterapeuta.

Kolejny dobrze napisany projekt to warsztaty dla każdego, zorganizowane w formie pikniku pt. PROFILAKTYKA ZDROWIA I RUCHU-MARATON ZUMBA w Szkole Podstawowej Nr 11 dla uczniów i ich rodzin i okolicznej społeczności Retkinii a dodatkowo dla kobiet w wieku 50-69 z refundacją NFZ został podstawiony mobilny mammobus Salve Medica, w którym bezpośrednio panie wykonały mammografię. Oprócz Pikniku z tej dotacji 5000 zł. sfinansowałyśmy zakup aparatu foto, zestawu nagłaśniającego, przekroje 2 fantomów edukacyjnych, nagrody dla uczestników itp. ….

Jak co roku odbyły się 2 spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy 