Konkurs „GRANT NA LEPSZY START 2017”

 

 „Konkurs „GRANT NA LEPSZY START 2017”

Grant na lepszy start 2017 to zadanie realizowane wspólnie przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS i Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej, finansowany z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa.

Wspieranie młodych organizacji pozarządowych z terenu województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji projektu p.t. „KONKURS „GRANT NA LEPSZY START 2017” zwanego dalej Projektem.  Fundacja Amazonki Łódź Centrum otrzymała taki GRANT

Umowa O Wsparcie Mikrodotacją NR 14/2017/FIO/OPUS w wysokości złotych 4500.     

                                                  

Głównym celem projektu jest:

 • Wzrost wiedzy i świadomości społeczności lokalnej – w różnym wieku, głównie kobiet po 50 roku życia, w zakresie prawidłowego samobadania piersi.
 • Kontroli i profilaktyki. ukształtowanie nawyków prozdrowotnych – prelekcje, akcje.
 • Zmniejszanie bariery strachu, lęku i stresu z wykonaniem badania.
 • Zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie profilaktyki jak i leczenia raka piersi wśród łodzianek.
 • Aktywizacja społeczna i integracja beneficjentek projektu, poprzez udział w bieżących działaniach Fundacji związanych m.in. z realizacją projektu.
 • Rozpowszechnianie wiedzy o środowisku Amazonek w zakresie bieżącej wiedzy na temat profilaktyki, rehabilitacji, nowoczesnych metod leczenia raka piersi.
 • Zasad refundowania leków, również poprzez rozdawania broszur, ulotek co ma zwiększyć wiedzę i świadomość. Celem takich spotkań jest podnoszenie wiedzy na temat nowoczesnych metod dbania o zdrowie i jego podtrzymywania. W efekcie zmniejszenie bariery strachu, lęku i stresu związanego z wykonaniem badania.
 • Integracja środowisk, utożsamianie się z grupą.
 • Zwiększenie wiedzy dla osób niepełnosprawnych i wzmocnienie ich roli w życiu społecznym.
 • Zorganizowanie warsztatu profilaktyczno- edukacyjnego, w którym liczymy, że weźmie udział 50 osób dla, których przygotujemy do wypełnienia ankietę ewaluacyjną, listy obecności.
 • Wnioski podsumowujące spotkanie. Wykonanie 50 badań profilaktycznych – pomiaru cukru, ciśnienia tętniczego.
 • Zakup profesjonalnego fantomu piersi do pokazów samobadania piersi.  
 • Pokaz i wykład z masażu limfatycznego.
 • Warsztat psychologa m.in. jak radzić sobie ze stresem.
 • Koordynacja i obsługa realizacji projektu-wolontariat.        

Dodaj komentarz