SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

Sprawozdanie do wniosku 42243-2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO,

O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (T.J. DZ. U. Z 2020 R. POZ. 1057)

DATA ZŁOŻENIA (data zostanie automatycznie wprowadzona po złożeniu sprawozdania)

Rodzaj sprawozdania Końcowe

Okres, za jaki jest składane sprawozdanie 2022-01-01 – 2022-12-31

Tytuł zadania publicznego Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (FWOPP)

Nazwa Zleceniobiorcy(-ców) Fundacja Amazonki Łódź Centrum

Data zawarcia umowy 19-05-2022

Numer umowy, o ile został nadany 41/FWOPP/2022

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania

(należy opisać osiągnięte rezultaty zadania publicznego i sposób, w jaki zostały zmierzone; należy wskazać rezultaty trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia jego celu). Rezultaty wskazane w ofercie zostały w pełni osiągnięte poprzez przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych zakupów – warsztatów, szkoleń, modernizację strony internetowej: Wszystkie zakupione fantomy i szkolenia już są i będą użytkowane przez wiele lat.

– zakup 5 fantomów dydaktycznych do przeprowadzania szkoleń I pokazów, samokontrola piersi wykonywana już przez kobiety od 20 roku życia aż do późnej

starości.. Samobadanie to nawyk wykonany co miesiąc. Kobiety robią to, bo wiedzą jak to robić, są czujne. Taki nawyk mają też panowie, badają sami piersi i jądra a u urologa sprawdzają prostatę.

– kontynuacja zadania z lat ubiegłych o profilaktyce zdrowia jak I pokazu samobadania szczególnie dla grup młodzieży

Wiemy to z bezpośrednich rozmów z nimi, profilaktyka to klucz do zdrowia i długiego życia, to zmniejszenia wskaźnika zachorowalności I umieralności kobiet jak i mężczyzn z powodu raka piersi poprzez wykrywanie stanów przedrakowych oraz podniesienie ich poziomu wiedzy na temat profilaktyki i jednolitego modelu postępowania diagnostycznego. Niezwykle istotne dla skutecznego leczenia nowotworów jest wczesne wykrycie np. w trakcie badań profilaktycznych. SAMOBADANIE PIERSI – NIEDOCENIONE

– przeprowadzenie szkoleń dla księgowych w ramach projektu, poszerzona i usystematyzowana zdobyta dotychczas wiedza, nasza i księgowej. Ważne jest

ustawiczne dokształcanie w tej profesji, a co się z tym wiąże, uzupełnianie i aktualizacja wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości oraz dziedzin pokrewnych.

Umiejętności współczesnego księgowego: jak: odpowiedzialna, wymagająca, dokładna, analityczna, zadaniowa, usystematyzowana, obliczeniowa, praca oparta na stałe, dokonywania księgowań, rozliczeń, raportów, bilansów, sprawozdań.

– stworzenie nowej szaty strony internetowej – wyjście naprzeciw oczekiwaniom, rozwój, poprzez regularne wpisy. Zmodernizowana strona internetowa, jest jedną z najważniejszych wizytówek organizacji. Od tego jak wygląda, jak się po niej poruszać i co zawiera, zależy czy będzie odwiedzana przez internautów. Stworzona nowoczesna strona www wymaga ogromnej wiedzy, doświadczenia, dlatego powierzyłyśmy to zadanie specjaliście. Im strona jest bardziej przejrzysta, przyjazna w nawigacji, tym łatwiej przyciągnie nawet przypadkowego odbiorcę i być może zaskarbi sobie jego uwagę na dłużej i przekona go do zaangażowania się lub popierania działań organizacji. Tak się już dzieje.

– Rollupy są niezwykle efektywne i łatwo przyciągają uwagę, więc doskonale sprawdzą się wszędzie tam, gdzie trzeba zrobić szybkie wrażenie dobrym wizerunkiem i reklama świetnie nadają się one zatem na różnego rodzaju szkolenia, spotkania eventowe, czy promocje. Często stosuje się je też jako uzupełnienie informacji o nas podczas prezentacji lub jako element reklamowy stoisk wystawienniczych na wszelkiego rodzaju branżowych spotkaniach. Rollup pozwala potencjalnemu klientowi firmy zapamiętać najważniejsze informacje o Fundacji, umożliwia też zapamiętanie danych potrzebnych do nawiązania ewentualnego kontaktu.

2. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań

(opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z umową, z uwzględnieniem stopnia oraz skali ich wykonania, a także wyjaśnić ewentualne odstępstwa w ich realizacji; w przypadku realizacji działania przez podmiot niebędący stroną umowy należy to wyraźnie wskazać w opisie tego działania)

Zgodne z przedstawionymi w ofercie) zostały w pełni zrealizowane działania:. Była to realizacja działania przez podmiot niebędący stroną umowy.

– Faktura Vat 14/06/2022 z dnia 13.06.2022 Fantom medyczny szt.1. zapłacono 720,00 zł.

– Faktura nr 57/06/2022 z dnia 21.06.2022 Fantomy medyczne 3 szt. (fantom piersi, prostaty, miednicy z prostatą) zapłacono 1729,00 zł.

– Faktura Vat 152/MAG/07/2022 z dnia 05.07.2022 Fantom medyczny 1 szt.1149,09 :

Faktyczny Koszt wszystkich 5 fantomów to 3598,09 zł. a planowany 3500,00 zł. różnica w cenie wynika z podwyżki ceny w czasie między pisaniem projektu a

realizowaniem projektu.. Kwota 98,09 zł. została pokryta z środków własnych Fundacji AŁC.

1. Zakupiłyśmy 5 nowych fantomów medycznych, które są bardzo pomocne w każdej akcji/ warsztatach profilaktyki zdrowia, zorganizowałyśmy o tej tematyce 20 imprez a poniżej przykłady:

– Akcja „Wygwizdać Raka” – warsztaty z fantomami przed szpitalem onkologicznym Salve Medica, żeby zwrócić uwagę przechodniów, jak ważna jest profilaktyka chorób onkologicznych. Udział wzięło około 100 kobiet i mężczyzn..

– Udział w akcji Kobiety Kobietom – warsztaty dla wszystkich chętnych pań z osiedla. Udział wzięło około 50 osób.

– Kolejny raz warsztaty dla Amazonek: Zdrowie i Uroda, Znokautuj Raka, udział wzięło 25 pań.

– Drużyna Zdrowia to spotkanie z seniorami w Domu Pobytu Dziennego „Wrzos”. Udział wzięło 45 kobiet i mężczyzn.

– „Spotkanie z Przyjaciółką” w Starej Drukarni, to impreza z profilaktyki zdrowia (badanie na fantomach) połączona z zdrowym odżywianiem, Wstęp wolny, udział wzięło około 200 osób.

– Łyszkowice dla Zdrowia w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu – warsztaty prozdrowotne dla każdego. Uczestniczyło około 45 osób.

– W ramach projektu Amazonki z mammobusem” odbyłyśmy w Aleksandrowie Łódzkim 6 spotkań z kobietami a i wykonanie przez mieszkanki mammografii. Kobiety z Aleksandrowa Ł. przodują w całym województwie łódzkim w ilości wykonanych warsztatów profilaktyki zdrowia, nauki samobadania piersi na fantomach jak i świadomości konieczności wykonywania regularnie samobadanie piersi. Ogólnie udział wzięło około 300 kobiet.

– Przeprowadziłyśmy warsztaty świadomościowe w Szkolnym Ośrodku Wychowawczym dla dziewcząt w Łodzi, zaskoczył nas fakt, że trzy 17 latki miały zmiany w piersi a jedna z nich guz wielkości śliwki. Oczywiście w celu diagnostyki na cito zorganizowałyśmy wizytę u onkologa. 3 klasy dziewczyn z ogromnym

zainteresowaniem skorzystały z nauki I pokazu samobadania piersi na fantomach medycznych..

– W szkole podstawowej w Rąbieniu, Bełdowie oraz sportowej Nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim odbyły się kolejne warsztaty na temat profilaktyki onkologicznej z

pokazem samobadania piersi na fantomach medycznych.

– Kolejny raz zostałyśmy partnerem akcji „ Łączy Nas Kobiecość”, w której w różnej formie przekazu rozpowszechniamy onkoprofilaktykę. Z tej okazji nagrałyśmy filmik poglądowy na temat profilaktyki badań onkologicznych z pokazem na fantomach medycznych.

2. Szkolenia 4 x dla księgowej, która podniosła swoje kompetencje aby dobrze orientować się w aktualnych przepisach. Poszerzyła swoją wiedzę i podniosła

kwalifikacje, a przy tym poczuje się pewniej w gąszczu przepisów. Bardzo duże znaczenie ma także regularne dokształcanie i tak właśnie się stało, wiedza dodatkowo zdobyta to korzyść dla Fundacji.na dłuższy czas. Odbyte 4 szkolenia księgowe, Była to realizacja działania przez podmiot niebędący stroną umowy. Faktura Vat 988/t/22 z dnia 03.06.2022 zapłacono 2041,80 zł. a planowano 2000,00 zł. różnica w cenie wynika z podwyżki ceny w czasie między pisaniem projektu a realizowaniem projektu.. Kwota 41,80 zł. została pokryta z środków własnych Fundacji AŁC.

3. Strona internetowa jest istotnym elementem współczesnych organizacji, pozwala potencjalnemu klientowi na szybkie uzyskanie informacji o ofercie danej oraz dodatkowa forma docierania do każdego: pacjenta, oferenta. dodatkowa forma kontaktu. Zlecenie omówione indywidualnie – zgodnie z naszą sugestią i

wyobrażeniem. modyfikacji strony www – poprawne wyświetlanie się strony internetowej, pozycjonowanie, Możemy je dowolnie zmieniać, usuwać to, co niepotrzebne lub dodać to, czego brakuje, w wybranym szablonie. Po modernizacji jest bardziej przejrzysta, czytelna, kontaktowa. Projekt zrealizowany na bezpiecznym i polskim oprogramowaniu, do samodzielnej obsługi. Była to realizacja działania przez podmiot niebędący stroną umowy. – Modernizacja strony internetowej Faktura Vat 1/6/2022 z dnia 10.06.2022 zapłacono tak jak planowane 3000,00 zł.

Rollup to stojak reklamowy. Składa się ze specjalnej kasety z systemem rolującym, aluminiowego stelaża, mechanizmu napinającego. Logo organizacji i teść

reklamy drukowana jest na specjalnym materiale, to nasza reklama i wizytówka, jest zawsze I będzie na długi czas z nami. Zawsze na wszelkie nasze spotkania jest zabierany. Rollup pozwala potencjalnemu klientowi firmy zapamiętać najważniejsze informacje o Fundacji, umożliwia też zapamiętanie danych potrzebnych do nawiązania ewentualnego kontaktu. Kupiłyśmy 2 szt. rollupa. – Zakup rollupa 2 szt. Faktura nr 9/06/2022 z dnia 01.06.2022 zapłacono tak jak planowane 1000,00 zł. Była to realizacja działania przez podmiot niebędący stroną umowy.

3. Podsumowanie zrealizowanych działań

(należy krótko podsumować zrealizowane zadanie – treść tego pola będzie bezpośrednio wykorzystana do zamieszczenia w mediach społecznościowych, stronach internetowych, publikacjach itp. informacji o zrealizowanym zadaniu)

Zgodnie z projektem zostały zrealizowane wszystkie zadania:

– kupione różne fantomy (damskie, męskie) 5 szt. od 3 różnych sprzedawców:

– Odbyte online 4 szkolenia dla księgowych, zrealizowane wg wyznaczonych przez księgową potrzebnych tematów szkoleń..

– Modernizacja strony internetowej dopasowanej do naszych potrzeb.

– Zakup rollupa 2 szt. które zawsze są wystawiane na naszych spotkaniach, eventach, szkoleniach, itp…

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie wydatków za rok 2022

I Koszty realizacji działań

I.1 1. Zakup fantomów medycznych.

Koszty zgodnie z umową 3 500,00 zł

Faktycznie poniesione wydatki 3 598,09 zł

I.1.1 Oferent 1 Zakup fantomów medycznych

Koszty zgodnie z umową 3 500,00 zł

Faktycznie poniesione wydatki 3 598,09 zł

I.2 Szkolenie z księgowości – przepisy

Koszty zgodnie z umową 2 000,00 zł

Faktycznie poniesione wydatki 2 041,80 zł

I.2.1 Oferent 1 Szkolenie z księgowości- przepisy

Koszty zgodnie z umową 2 000,00 zł

Faktycznie poniesione wydatki 2 041,80 zł

I.3 Modernizacja strony internetowej 3 000,00 zł

Faktycznie poniesione wydatki 3 000,00 zł

I.3.1 Oferent 1 Modernizacja strony internetowej

Koszty zgodnie z umową 3 000,00 zł

Faktycznie poniesione wydatki 3 000,00 zł

I.4 Zakup rollupa

Koszty zgodnie z umową 1 000,00 zł

Faktycznie poniesione wydatki 1 000,00 zł

I.4.1 Oferent 1 Zakup rollupa

Koszty zgodnie z umową 1 000,00 zł

Faktycznie poniesione wydatki 1 000,00 zł

Suma kosztów realizacji zadania

II Koszty administracyjne

II.1 Oferent 1 nie dotyczy

Suma kosztów administracyjnych

Koszty zgodnie z umową 0,00 zł

Faktycznie poniesione wydatki 0,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Koszty zgodnie z umową 9 500,00 zł

Faktycznie poniesione wydatki 9 639,89 zł

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

1 Dotacja, w tym:

Koszty zgodnie z umową 9 500,00 zł

Faktycznie poniesione wydatki 9 500,00 zł

1.1 Kwota dotacji

Koszty zgodnie z umową 9 500,00 zł

Faktycznie poniesione wydatki 9 500,00 zł

1.2 Odsetki bankowe od dotacji

Faktycznie poniesione wydatki 0,00 zł

1.3 Inne przychody

Faktycznie poniesione wydatki  0,00 zł

2. Inne środki finansowe ogółem:

Faktycznie poniesione wydatki 139,89 zł

2.1 Środki finansowe własne

Faktycznie poniesione wydatki 139,89 zł

2.2 Pozostałe

Faktycznie poniesione wydatki  0,00 zł

3 Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Koszty zgodnie z umową 9 500,00 zł

Faktycznie poniesione wydatki 9 639,89 zł

4 Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego

Koszty zgodnie z umową 100.00 %

Faktycznie poniesione wydatki  98.55 %

3. Informacje o innych przychodach uzyskanych przy realizacji zadania publicznego

(należy opisać przychody powstałe podczas realizowanego zadania, które nie były przewidziane w umowie, np. pochodzące ze sprzedaży towarów lub usług

wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego)

Nie .powstały przychody podczas realizowanego zadania.

Część III. Dodatkowe informacje

Wszystkie planowane działania/zadania zostały wykonane. Przekroczony został planowany budżet dlatego, że ceny orientacyjne pochodzą z okresu tuż przed

pisaniem wniosku a faktyczne okazały się w czasie realizacji wniosku. Niektóre ceny zostały podwyższone ale negocjowałyśmy aby jak najbardziej zmieścić się w

planowanych kwotach, mimo tego mamy o 139,80 złotych przekroczone i pokryte z środków własnych Fundacji AŁC. Tak więc wykorzystałyśmy 100% dotacji z małą nadwyżką własną.

Oświadczam(y), że:

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy;

2) wszystkie informacje podane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

3) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniobiorców.

Lp. Imię i nazwisko Czytelny podpis Data

1 Anna Sitarska Data zostanie nadana w momencie złożenia sprawozdania.