Projekt – Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku publicznego

Wniosek 42243

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
O KTÓREJ MOWA W ART. 14 UST. 1 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
(T.J. DZ. U. Z 2020 R. POZ. 1057)

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach.
W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać „nie dotyczy”
Uwaga!
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są wyłącznie organizacje pożytku publicznego , które: nie są postawione w stan likwidacji albo upadłości,
osiągnęły łączną kwotę przychodów za 2020 rok nie wyższą niż 100 000 zł, terminowo zamieściły sprawozdania za 2020 rok (dotyczy to organizacji, które miały status organizacji pożytku publicznego w 2020 roku) i – jeśli były do tego zobowiązane – również za 2019 i 2018 rok, w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.


I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

 1. Organ administracji publicznej, do którego jest adresowana oferta
  Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 2. Rodzaj zadania publicznego Wzrost kompetencji lub wzmocnienie infrastruktury organizacji pożytku publicznego

II. Dane Oferentów

1.Dane Oferenta 1
Nazwa Fundacja Amazonki Łódź Centrum
Forma prawna Fundacja
Numer w rejestrze 0000650840
Numer NIP 9471988406
Dokładny adres
Ulica Szparagowa
Nr domu 10
Nr lokalu
Kod pocztowy 91-211
Miejscowość Łódź
Poczta Łódź
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Gmina Łódź
Dane teleadresowe
Telefon 609242270
Faks
Adres e-mail amazonki.centrum@interia.pl
WWW amazonkicentrum.pl

 • Dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty
  Anna Sitarska 609242270 amazonki.centrum@interia.pl

  III. Opis zadania
  • Tytuł zadania publicznego Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (FWOPP)
  • Termin realizacji zadania publicznego
   Data rozpoczęcia 2022–01–01 Data zakończenia 2022–12–31
  • Syntetyczny opis zadania
   (należy wskazać i opisać: miejsce realizacji zadania, grupę docelową, sposób rozwiązywania jej problemów/zaspokajania potrzeb,
   komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty)
   Misją FAŁC jest pomoc kobietom z rakiem piersi w i po chorobie, również profilaktyką u mężczyzn i młodzieży. Fundacja w formie warsztatów, eventów, pikników,
   prelekcji, realizuje programy profilaktyki prozdrowotno/onkologicznej. Teorię uzupełnia pokaz na fantomach medycznych- samobadanie piersi, jądra.
   Szkolenie poszerzenie i usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy wolontariuszy/księgowej aby podnosić kwalifikacje i nadążać za ciągłymi zmianami, przepisów,
   potrzebne są szkolenia, które też dotyczą wprowadzeniu nowych, umów, sprawozdań, rozporządzeń – Polski Ład, W dobie internetu konieczne jest prowadzenie strony
   www, to wzmocnienie prestiżu organizacji poprzez modyfikację strony internetowej. To zbiór i przekaz działań Fundacji za pomocą przeglądarki pod danym adresem
   elektronicznym to okno na promocyjny zasięg. W organizacji niezbędny jest rollup, którego zalety to: wizytówka Fundacji, efektywność przekazu reklamowego, szybki
   montaż (można je bezproblemowo złożyć i rozłożyć),

4.Plan i harmonogram działań zadania na rok 2022
(należy wymienić i opisać w porządku logicznym wszystkie planowane w ofercie działania oraz określić ich uczestników i miejsce ich
realizacji)
1. Zakup fantomów medycznych.
Planowany termin realizacji od 2022–01–01 do 2022–11–30
Opis 1. Fantomy są niezbędne do systematycznego przeprowadzania warsztatów profilaktycznych w kierunku chorób onkologicznych dla wszystkich dorosłych, szczególnie dla kobiet w czasie i po chorobie raka piersi. Takie
warsztaty przeprowadzane są w zakładach pracy, w przychodniach, w domach dla seniorów, w szkołach i wielu innych placówkach użyteczności publicznej. Nasza oferta jest dość rozbudowana, bo nikogo nie wyklucza: dotyczy
to kobiet, mężczyzn i młodzieży, która jest mniej zauważalna, dlatego my do niej docieramy. Aby szeroko edukować, potrzebujemy szerokiej oferty fantomów szkoleniowych, takich jak: fantomy kobiecej i męskiej piersi,
jądro – rak jądra u mężczyzn, fantom prostaty, przekroje fantomów, Fantomy są z delikatnego silikonu i dość szybko w trakcie używania uszkadzają się/ ulegają zniszczeniu, dlatego wymagają nowego zakupu..
Grupa docelowa Działalność Fundacji skupia się na docieraniu do jak najszerszej/największej grupy osób, którym chcemy uświadomić jak ważna jest profilaktyka aby w razie zalążka choroby szynko zareagować. Dlatego ile się da
i gdzie się da organizujemy wszelkiego rodzaju spotkania, warsztaty skierowane do kobiet, mężczyzn jak i młodzieży nie tylko szkolnej/studenckiej, również w zakładach specjalistycznych, wychowawczych, wszędzie tam
gdzie uda nam się dotrzeć. Jesteśmy bardzo aktywne w organizowaniu ewentów, prelekcji i innych spotkań w zależności od potrzeb i miejsca, dlatego nasza grupa docelowa jest różnorodna, Jeśli jest to impreza plenerowa to
każdy kto chce może wziąć udział- wstęp wolny. Jeśli zamknięta tak szkołach, zakładach pracy czy innych ośrodkach użyteczności publicznej.
Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy Nie dotyczy – nie zlecamy
2 Szkolenie z księgowości – przepisy
Planowany termin realizacji od 2022–01–15 do 2022–12–31
Opis Szkolenie księgowej. Nieodzowny jest wzrost kompetencji Fundacji/księgowej i wolontariuszy działających w organizacji pożytku publicznego a głównie księgowej, która jest specjalistą, bez której funkcjonowanie organizacji byłoby praktycznie niemożliwe. Musi posiadać niezbędną wiedzę oraz umiejętności, a także doskonale orientować
się w aktualnych przepisach. Bardzo duże znaczenie ma także regularne dokształcanie się, ponieważ przepisy bardzo szybko się zmieniają, dlatego musi ona być z nimi na bieżąco. Dobry księgowy musi być przede wszystkim
osobą, która dokładnie i rzetelnie wykonuje swoje zadania. Częste zmiany w ustawach i przepisach, a także wprowadzane nowoczesne oprogramowania sprawiają, że muszą stale się dokształcać. Zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności znacząco podnosi kompetencje.
Grupa docelowa Ciągłe poszerzanie wiedzy jest wskazane również ze względu na to, że wpływa ono motywująco i sprawia, że księgowa wykonuje swoje obowiązki jeszcze efektywniej. Certyfikowane kursy czy szkolenia także są przepustką do wykonywania tego obowiązku..
Poszerzy swoją wiedzę i podniesie kwalifikacje, a przy tym poczuje się pewniej, umiejąc sprawnie poruszać się w gąszczu przepisów. Księgowa rozlicza organizację, wspiera poprzez doradzanie, pilnuje terminów rozliczeń i
sprawozdań, pracuje dla całej naszej Fundacji.
Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy 1 W podnoszeniu kwalifikacji z pewnością niezbędne są szkolenia, do przeprowadzenia których w Internecie znajdziemy profesjonalnych
szkoleniowców księgowych. Porównamy oferty i wybierzemy odpowiedniego.

3. Modernizacja strony internetowej
Planowany termin realizacji od 2022–03–18 do 2022–07–15
Opis Strona internetowa to dokument (treść, obraz) udostępniony w sieci – Internet. Stroną internetową jest wpewnym sensie dokumentem, to na co patrzysz, co czytasz. Strona internetowa może zawierać różnego rodzaju
informacje, m.in. może zawierać tekst, grafikę, animację i dźwięk. Strona WWW to wizytówka, rozbudowany portal informacyjny, a nawet nasz profil w serwisie społecznościowym. Jest najlepszą formą reklamy. Pozwala znaleźć
naszą Fundację. Zapewnia globalny zasięg. Podnosi wiarygodność Fundacji. Ułatwia kontakt. Prezentuje ofertę. Jest
stale dostępna. aby trafić do większej liczby odbiorców, Potrzebujemy zmodernizować stronę internetową, która jest jedną z najważniejszych wizytówek organizacji. Od tego jak wygląda, jak się po niej poruszać i co zawiera, zależy czy będzie odwiedzana przez internautów. A to właśnie o ich atencję chodzi. Stworzenie nowoczesnej strony www wymaga ogromnej wiedzy, doświadczenia, dlatego chcemy powierzyć to zadanie specjalistom. Im strona jest bardziej przejrzysta, przyjazna w nawigacji, tym łatwiej przyciągnie nawet przypadkowego odbiorcę i być może zaskarbi sobie jego uwagę na dłużej i przekona go do zaangażowania się lub popierania działań organizacji. Rynek stale się rozwija, dlatego pytanie „Czy i dlaczego warto mieć stronę internetową?” wydaje się być retoryczne.
Odpowiemy krótko: Posiadanie witryny www jest koniecznością..
Grupa docelowa Strona internetowa jest istotnym elementem współczesnych organizacji, pozwala potencjalnemu klientowi na szybkie uzyskanie informacji o ofercie danej Fundacji. Strona internetowa to również sposób na
prezentację organizacji z zakresu jej usług oraz dodatkowa forma docierania do każdego: pacjenta, oferenta, potencjalnego zainteresowanego klienta i dodatkowa forma kontaktu. Każdy kto chce może odwiedzić naszą stronę
internetową…
Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy Firma informatyczna, którą przez wyszukanie znajdziemy w Internecie.
4 Zakup rollupa
Planowany termin realizacji od 2022–03–01 do 2022–05–17
Opis Zakup rollupa. Rollup to stojak reklamowy. Składa się ze specjalnej kasety z systemem rolującym, aluminiowego stelaża, mechanizmu napinającego. Logo organizacji i teść reklamy drukowana jest na specjalnym materiale: frontlicie lub block out’cie. Wybór materiału zależy od potrzeb i możliwości reklamodawcy. Pierwsza opcja jest tańsza, ale druga z kolei charakteryzuje się lepszą jakością i wytrzymałością – nie wyblaknie i dłużej nam posłuży, gdyż nie uszkodzi się od ciągłego rozwijania i zwijania. Zawsze na wszelkie nasze spotkania jest zabierany, to nasza reklama i wizytówka, jest z nami.
Grupa docelowa Rollupy są niezwykle efektywne i łatwo przyciągają uwagę, więc doskonale sprawdzą się wszędzie tam, gdzie trzeba zrobić szybkie wrażenie dobrym wizerunkiem i reklama Świetnie nadają się one zatem
na różnego rodzaju szkolenia, spotkania eventowe, czy promocje. Często stosuje się je też jako uzupełnienie informacji o nas podczas prezentacji lub jako element reklamowy stoisk wystawienniczych na wszelkiego rodzaju
branżowych spotkaniach. Rollup pozwala potencjalnemu klientowi firmy zapamiętać najważniejsze informacje o Fundacji, umożliwia też zapamiętanie danych potrzebnych do nawiązania ewentualnego kontaktu.
Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy 1 Wyszukanie odpowiedniej firmy w Internecie, jako najszybszy i prosty sposób zakupu.
Dotyczy zakresu działania tej części zadania, która będzie realizowana przez podmiot niebędący stroną umowy, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
  (należy opisać:
  1) co będzie bezpośrednim efektem (materialne „produkty” lub „usługi” zrealizowane na rzecz uczestników zadania) realizacji
  oferty?
  2) jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania?
  3) czy przewidywane jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji oferty w dalszych działaniach organizacji? –
  trwałość rezultatów zadania)

  Profilaktyka to klucz do zdrowia i długiego życia, to zmniejszenia wskaźnika zachorowalności i umieralności kobiet jak i mężczyzn z powodu raka piersi poprzez wykrywanie stanów przedrakowych oraz podniesienie ich poziomu wiedzy na temat profilaktyki i jednolitego modelu postępowania diagnostycznego. Wzrost zgłaszalności kobiet i mężczyzn na badania przesiewowe wykonywane w ramach programów profilaktyki – mammografii, prostaty, wczesnego zgłaszania się do lekarza w przypadku stwierdzenia ewentualnych zmian. Niezwykle istotne dla skutecznego leczenia nowotworów jest wczesne wykrycie np. w trakcie badań profilaktycznych. SAMOBADANIE PIERSI – NIEDOCENIONE BADANIE: Samokontrola piersi wykonywana już przez kobiety od 20 roku życia aż do późnej starości.
  Samobadanie to nawyk wykonany co miesiąc. Kobiety robią to, bo wiedzą jak to robić, są czujne. Taki nawyk mają też panowie, badają sami piersi i jądra a u urologa sprawdzają prostatę. Wiemy to z bezpośrednich rozmów z nimi.
  Księgowa to serce organizacji, przybywa dokumentów księgowych Fundacji, więcej przepisów więc będzie miała prowadzoną usprawnioną księgowość, doszkoloną księgową. W projekcie poszerzona i usystematyzowana zdobyta dotychczas wiedza, nasza i księgowej. Ważże jest ustawiczne dokształcanie w tej profesji, a co się z tym wiąże, uzupełnianie i aktualizacja wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości oraz dziedzin pokrewnych. Umiejętności współczesnego księgowego: jak: odpowiedzialna, wymagająca, dokładna, analityczna, zadaniowa, usystematyzowana, obliczeniowa, praca oparta na stale aktualizowanej wiedzy z dziedziny rachunkowości i podatków, w której bardzo istotna jest terminowość dokonywania księgowań, rozliczeń, raportów, bilansów, sprawozdań.
  Strona internetowa jest istotnym elementem współczesnych organizacji, pozwala potencjalnemu klientowi na szybkie uzyskanie informacji o ofercie danej Fundacji.
  Strona internetowa to również sposób na prezentację organizacji z zakresu jej usług oraz dodatkowa forma docierania do klienta i dodatkowa forma
  kontaktu. Zmodernizowana strona internetowa, jest jedną z najważniejszych wizytówek organizacji. Od tego jak wygląda, jak się po niej poruszać i co zawiera, zależy czy będzie odwiedzana przez internautów. Stworzona nowoczesna strona www wymaga ogromnej wiedzy, doświadczenia, dlatego chcemy powierzyć to zadanie specjaliście. Im strona jest bardziej przejrzysta, przyjazna w nawigacji, tym łatwiej przyciągnie nawet przypadkowego odbiorcę i być może zaskarbi sobie jego uwagę na dłużej i przekona go do zaangażowania się lub popierania działań organizacji.

6.Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego
A. Nazwa rezultatu Zakup fantomów medycznych
Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa) 5
Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: Faktura jako dowód zakupu i zdjęcie fantomów dołączone do_sprawozdania.
B. Nazwa rezultatu Szkolenie z księgowości – przepisy
Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa) 4
Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: Faktura za odbyte 4 powiązane ze sobą tematycznie szkolenia,_zaświadczenie o ukończeniu szkoleń.
C. Nazwa rezultatu Modernizacja strony nternetowej

Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa) 4

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: Faktura za wykonaną usługę

D. Nazwa rezultatu Zakup rollupa – dwie sztuki.

Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa) 2

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: Faktura za zakup rollupa, dołączone zdjęcie rollupa do sprawozdania.

Organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert może odstąpić od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów w realizacji zadania publicznego, jeżeli rodzaj zadania uniemożliwia ich określenie.

IV. Charakterystyka oferenta

1.Informacja o wcześniejszej działalności oferenta, w szczególności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne Fundacja Amazonki Łódź Centrum działa bez względu na to czy choroba onkologiczna dotyczy nas bądź naszych najbliższych, czy też nie mamy z tym tematem za wiele wspólnego, U każdego wywołuje podobne emocje: obawę, smutek, lęk, złość. Poprzez naszą działalność chcemy, by nasza Fundacja niosła osobom chorym onkologicznie inne uczucia.. Nadzieję, wiarę, siłę i wole leczenia. Każda z nas przeszła przez „piekło” jakim jest choroba, nam się udało ale gdybyśmy miały taką wiedzę jaką mamy teraz to mogły byśmy lepiej zorganizować nasz czas leczenia i postępowania. Fundacja powstała właśnie po to aby nieść świadomość, jak ważne są badania profilaktyczne i jak sobie pomóc w i po chorobie. Zrzeszamy grupę podopiecznych, a w szczególnych sytuacjach bierzemy za rękę i idziemy razem do gabinetu lekarza, przeprowadzamy przez tę trudną drogę leczenia. Prowadzimy na szeroką skalę warsztaty, eventy (w czasie pandemii działamy na mniejszą skalę) profilaktyki onkologicznej dla każdego kto chce z nami się spotkać. Najbardziej liczna i zainteresowana jest młodzież a najtrudniej przekonać do pokazu mężczyzn, niechętnie podchodzą do praktycznego pokazu, Jak na fantomie trzeba wykonać jakąś czynność to „uciekają” ale mamy sposób i metodą „na wesoło”, panowie się rozluźniają i z dużym zainteresowaniem podchodzą do badania. Dla kobiet przed 50 rż i powyżej 69 rż nie ma na rynku medycznym żadnej oferty, są pozostawione same sobie i to ta grupa podobnie jak panowie jest przez nas szczególnie zauważana, to dla tych Pań organizujemy bezpłatne badanie mammografii w mammobusie.
Panie w grupie wiekowej 50-69 lat mają takie badanie refundowane przez NFZ ale nie chętnie z niego korzystają więc naszą misją jest do nich dotrzeć i przekonać aby wykonały mammografię czy inne badanie. Aby zdobywać naszą grupę docelową to same zgłaszamy się do zakładów pracy, szkół, różnych ośrodków… aby kierownictwo zgodziło się na zorganizowanie dla ich załogi prelekcję podnoszącą świadomość wykonywania badań profilaktycznych i aby nauczyli się sami kontrolować swoje zdrowie.
Zadania publiczne to eventy, pikniki, warsztaty itp…
– Wzrost wiedzy i świadomości społeczności lokalnej – w różnym wieku w zakresie prawidłowego samobadania piersi.
– Kontroli i profilaktyki. ukształtowanie nawyków prozdrowotnych – prelekcje, akcje.
– Zmniejszanie bariery strachu, lęku i stresu z wykonaniem badania.
– Zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie profilaktyki jak i leczenia raka piersi wśród Łodzian i w okolicy.
– Aktywizacja społeczna poprzez udział w bieżących działaniach Fundacji związanych m.in. z realizacją wymienionych w projekcie..
– Rozpowszechnianie wiedzy o środowisku Amazonek w zakresie bieżącej wiedzy na temat profilaktyki, rehabilitacji, nowoczesnych metod leczenia raka
piersi. na stronie www.
– Podnoszenie wiedzy na temat nowoczesnych metod dbania o zdrowie i jego podtrzymywania. W efekcie zmniejszenie bariery strachu, lęku i stresu
związanego z wykonaniem badania.
– Organizowanie warsztatu profilaktyczno- edukacyjnego z posiadanymi już profesjonalnymi fantomami piersi do pokazów samobadania piersi.
Oczywistym jest to, że dzięki już posiadanej stronie www (tam jest relacja z naszej działalności), chętni do kontaktu z nami sami też się zgłaszają i to dla tej grupy i wszystkich chętnych chcemy jeszcze tę stronę ulepszyć a i nauczyć się same jak ją aktualizować
Kolejną oczywistością jest dobrze rozliczana Fundacja, stąd też szkolenie księgowe. Tutaj są ciągłe zmiany a nie chcemy aby były jakieś niedociągnięcia czy pomyłki wynikające z niedoinformowania.
Tam gdzie jesteśmy chcemy być bardziej widoczne i rozpoznawalne , dlatego chcemy mieć rullup, na którym będą nasze dane kontaktowe i znak yróżniający nas, nasze logo.

2.Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania
Ten projekt nie wymaga od oferenta wkładu własnego, więc wolontaryjnie zrealizujemy powyższe działania. -koordynator, księgowa.


V. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego dla roku 2022
V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania

I.Koszty realizacji działań
1.Zakup fantomów medycznych, wartość (PLN) razem 3500.00
Oferent 1 Zakup fantomów medycznych

szt. 700.00, liczba jednostek 5.00  wartość razem: 3500.00


2.Szkolenie z księgowości – przepisy, wartość razem:  2000.00
Oferent 1 Szkolenie z księgowości- przepisy, koszt jednostki 500.00, ilość 4.00, wartość razem 2000.00


3.Modernizacja strony internetowej, wartość razem: 3000.00
Oferent 1 Modernizacja strony internetowej, koszt jednostki 3000.00, ilość 1.00 wartość razem: 3000.00

4.Zakup rollupa, wartość razem: 1000.00
Oferent 1 Zakup rollupa, koszt jednostki 500.00, ilość 2.00, wartość razem 1000.00

Suma kosztów realizacji zadania 9500


II Koszty administracyjne
II.1 Oferent 1 nie dotyczy
Suma kosztów administracyjnych 0
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9500.00


V.B Źródła finansowania kosztów realizacji zadania
1 Suma wszystkich kosztów realizacji zadania, wartość: 9500.00 zł, udział: 100.00 %
2 Planowana dotacja w ramach niniejszej oferty, wartość:9500.00 zł, udział 100.00 %

VI. Inne informacje

1.Deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

2.Działania, które w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególni oferenci oraz sposób ich
reprezentacji wobec organu administracji publicznej – w przypadku oferty wspólnej.

3.Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów
oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII.
Nie dotyczy


PS. Uwaga dotyczy wyjaśnienia do pytania, które jest dla mnie nie jednoznacznie jasne:
8) całkowity przychód organizacji za 2020 rok nie przekroczył 100 000,00 złotych. odpowiedź moja jest tak,
Oświadczam, że organizacja za 2020 rok nie przekroczyła 100 000,00 złotych
Anna Sitarska

OŚWIADCZENIA:
OFERENT 1
Oświadczam, że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; Tak
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego; Tak
3) oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
4) oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym; Tak
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; Tak
7) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych
osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych; Tak
8) całkowity przychód organizacji za 2020 rok nie przekroczył 100 000,00 złotych. Tak


Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
Anna Sitarska

Metryczka organizacji
Rok założenia organizacji 2016
Siedziba organizacji d. Duże miasto (od 200 tys. mieszkańców)
Budżet roczny organizacji za ostatni rok obrotowy 38 807,08
Pracownicy (w bieżącym miesiącu)
a. Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 0
b. Liczba pełnych etatów 0
c. Liczba osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych 0
Wolontariusze (w ciągu ostatnich 3 miesięcy
poprzedzających miesiąc, w którym złożono
wniosek o dofinansowanie)

a. Liczba wolontariuszy akcyjnych 0
b. Liczba wolontariuszy stałych 1
Członkowie stowarzyszeń (dotyczy tylko stowarzyszeń)
a. Liczba członków 0
b. Liczba aktywnych członków (aktywny – włączający się w życie stowarzyszenia) 0
Przynależność do porozumień organizacji pozarządowych Nie
Wdrażanie projektów finansowanych z innych
źródeł niż środki z NIW-CRSO w ciągu ostatnich
12 miesięcy

Czy aktualnie organizacja realizuje zadania  publiczne na rzecz gminy lub powiatu Nie
Czy jest organizacją pożytku publicznego Tak
Sfera działalności pożytku publicznego 13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;