Wsparcie – coaching

Wsparcie – coaching

Fundacja Amazonki Łódź Centrum otrzymała wparcie w postaci: coachingu/doradztwa oraz udzielonego pakietu rozwojowego w wysokości 5000 zł. (pięć tysięcy złotych) zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik: UMOWA nr 11/pakiet rozwojowy/ŁÓDŹ/2018 zawarta w dniu 01 maja 2018 r.
Wsparcie, o którym mowa, udzielane jest w ramach projektu Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego .
Wsparcie w realizacji udzielanego pakietu rozwojowego, udzielane będzie od 01.03.2018 do 31.12.2018.

Fundacja Amazonki Łódź Centrum/Realizator nie otrzymuje kwoty 5000 zł. na swój rachunek bankowy, ponieważ wydatkowanie pakietu rozwojowego odbywa się przy udziale Operatora, co oznacza, że wszystkie dokumenty księgowe wystawiane są na Operatora, w tym Operator a nie Realizator jest stroną zawieranych umów.

Płatności za rachunki/faktury płatne przelewem/gotówką dokonuje sam Operator.  Z przyznanej dotacji 5000 zł.
zrealizowany został Event prozdrowotny „WYGWIZDAĆ RAKA” nt. profilaktycznych badań w kierunku raka piersi jak i zdrowego stylu życia. 

Również w ramach realizacji eventu zakupiony został sprzęt, który posłuży Fundacji na wiele lat. Zakupiono: laptop, biurowe urządzenie wielofunkcyjne, projektor z ekranem projekcyjnym, tablica edukacyjna z fantomem piersi do nauki samobadania piersi, ulotki, plakaty i inne opłaty.

Po zakończeniu i rozliczeniu projektu, sprzęt/wyposażenie zostanie przekazany przez Operatora na rzecz Realizatora.


Wsparcie z mikrodotacją

Fundacja Amazonki Łódź Centrum zawarła w dniu 25 lipca 2018 z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, umowę Nr 18/2018/MPM_019. Miejski Program Mikrodziałań to zadanie realizowane przez OPUS ze środków Miasta Łodzi.
Przedmiotem umowy jest wsparcie inicjatyw organizacji pozarządowych, poprzez dofinasowanie projektu Fundacji AŁC pt. „Profilaktyka zdrowia i  ruchu/ZUMBA”, zorganizowanym 06.X.2018. dla młodzieży szkolnej, ich rodzin i lokalnej społeczności.

Z dofinansowania 5000 zł. (pięć tysięcy złotych) oprócz 
zorganizowanej imprezy, zakupiono: aparat fotograficzny, sprzęt nagłaśniający z mikrofonami, przekroje 2 fantomów, macicy i piersi, nagrody, i inne opłaty.
Projekt został zrealizowany i rozliczony do 17.XII.2018r.

Dodaj komentarz