RODO

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. RODO ma zastosowanie od 25 maja 2018 r.

Zakres i cel przetwarzanie danych osobowych:

Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe przekazane w związku z uczestnictwem w imprezach, eventach, warsztatach, szkoleniach organizowanych przez Fundację Amazonki Łódź Centrum jak i w trakcie rozmowy telefonicznej lub w korespondencji będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie, czy jednorazowym przesłaniem oferty.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) zawiadamiamy:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Amazonki Łódź Centrum z siedzibą w łodzi przy ul. Szparagowej 10 (dalej: Fundacja AŁC).
NIP 947 198 84 06; REGON 366041662; KRS 0000650840
• Fundacja AŁC umożliwia kontakt za pomocą telefonu, poczty, drogą mailową jak i za pomocą mediów społecznościowych, np. facebooka
• Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby. Dotyczy konkretnego działania.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może Państwu uniemożliwić uczestniczenie w organizowanych przez Fundację AŁC, wszelkich imprezach, eventach, warsztatach, szkoleniach, spotkaniach Grupy Wsparcia.
• Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.