Sprawozdanie merytoryczne za 2020

Zgłoszenie dokumentów finansowych dla podmiotu o nr KRS 0000650840 za okres 01-01-2020 – 31-12-2020 zostało zarejestrowane pod identyfikatorem 1937367 w chwili 20-09-2021.