19.10.2019 r. Amazonki w Zgierzu- miesiąc profilaktyki raka piersi,

Dnia 19 października wolontariuszki z Fundacji Amazonki Łódź Centrum odwiedziły Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Opowiadały między innymi o swoich doświadczeniach dotyczących leczenia obrzęków limfatycznych oraz podzieliły się wiedzą dotyczącą protez piersi.
Wyjaśniły jak samodzielnie badać piersi i jak ważna jest samokontrola.