Warsztaty w Aleksandrowie Łódzkim

Na zaproszenie Miejskiego Gimnazjum nr.1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim, przeprowadziłyśmy
warsztaty nt. profilaktyki raka piersi. Ku naszemu zaskoczeniu, młodzież wykazała duże zainteresowanie tematem
jak i czynnie z powagą uczyła się samobadania na fantomach piersi. W młodzieży jest potencjał. Dziękujemy :)