19.09.2018 w Dłutowie

Fundacja Amazonki Łódź Centrum skorzystała z zaproszenia od przedstawicieli władz miasta jak i Szkoły Podstawowej w Dłutowie aby poszerzyć wiedzę uczniów starszych klas, nt. Jak ważna jest profilaktyka badań i sposób trybu życia aby w porę wykryć chorobę nowotworową.
Uczniowie z dużym zaciekawieniem uczyli się samobadania piersi i jąder na medycznych fantomach.